E-İmza Kullanım Alanları

  

E - İmza Kullanım Alanları

 

- Ticari sicil kayıt işlemlerinde (MERSİS),
- Kurumlar arası e-posta ve e-belge iletişiminde,
- Yönetici ve çalışanların yasal ya da ticari öneme haiz e-posta ve e-belge gönderimlerinde,
- Sözleşmelerde ve tekliflerde,
- Elektronik arşivin yasal geçerli hale getirilmesinde,
- E-Devlet uygulamalarında,
-Bayi ağı sipariş, mutabakat ve elektronik çek, senet süreçlerinde,
- Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında,
- Banka ve ödeme talimatlarında,
- Personel elektronik bordro gönderimlerinde,
- Performans, izin, fazla mesai ve masraf gibi talep ve onay formlarında,
- Toplu imzalama ihtiyaçlarında,
- Şirketlerin internet sitelerinde E-İmzalı olarak yayınlamak zorunda olduğu dökümanlarda (E-Şirket). Elektronik imza bireysel olarak temin edilebileceği gibi kurumsal olarakta temin edilebilir. Her ikisinin de ortak özelliği imzanın birey üzerine kayıt olmasıdır ve tamamen bireyi hukuki olarak bağlamasıdır. Aralarındaki fark ise kurumsal imza alındığında birey sadece o kurumla ilgili konularda imza atabilir ve kurumdan ayrılırsa imzası geçersiz olur. Bireysel imza da ise birey kurumsal yada özel sınırsız alanda imza atabilir. Gümrük Bakanlıkları kurumlardan kurumsal imza talep etmektedir.

 

 

 

 

Back to top