E-İmza

E-İmza Nedir?

Elekronik imza, başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, pdf, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal geçerli olarak garanti etme amacıyla kullanılır.

- Elektronik bilgilerin bütünlüğünü ve imzalayan tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.
- Klasik ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
- Sahte imzayı önler. Belgelerin herhangi bir tahrife uğramaksızın iletilmesini sağlar.

Neden E-İmza ?

- Anında teslim
- Yerinde kurulum desteği
- 3DS Güvenlik
- VIP özel kutusunda teslim
- En güvenilir e-imza sertifika alt yapısı
- E-Devlet uygulamalarıyla, tüm ERP ticari yazılımlarla, EBYS ve otomasyon sistemleri ile tam uyumlu
- Uluslararası standartlar ve geçerlilik


E-İmza Avantajları

- Kimlik doğrulama, veri bütünlüğü, gizlilik ve inkar edilmezlik,
- Güvenli ve yasal geçerli bilgi alışverişi,
- Etkin ve kolay iş akışları,
- Azalan evrak gönderi giderleri,
- Arşivleme tasarrufu,
- Zaman tasarrufu.
- E-İmza Çözümümüz
- E-imza ile aşağıdaki senaryoları hayata geçirmiştir:

- E-imza sahibine aittir.Yalnızca imza sahibi tarafından, kişisel ve güvenli bir e-imza cihazı kullanılarak oluşturulabilir.
- Alıcıya ulaşana değin herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol eder.
- E-Fatura, E-Defter ve EBYS sistemlerine tam uyumludur.


 

Back to top