Analitik Raporlama Danışmanlığı

 
 

Veri Yönetimi 

 
    * Kurumsal Veri Sözlüğü tanımlanması : Organizasyon içerisinde kullanılan ve kullanılması gereken tüm metrik ve kırılımların (KPI & Dimensions) tanımlamalarının yapılıp, dökümante edilmesi. Ayrıca, yapılan tanımlamaların Data Steward(Veri Sahipliği) bilgileri üzerinden, organizasyon içerisinde Veri Kültürü(Data Culture) işleyişinin hayata geçirilmesi.
 
 

Veri Ambarı Modelleme 

 

     * Veri Ambarı Modeli Oluşturulması : Kurumsal Veri Sözlüğü'nde belirtilen tanımlamalara(Formula & Exceptions) göre Veri Ambarı Modeli'nin dizayn edilmesi. 3NF Modelling, Star Schema Modelling, Snow Flake Modelling versiyonlarından, organizasyon ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak ihtiyaca yönelik uygulanacak metodun belirlenmesi. 

 
    *  Uzmanlıklar: Erwin Data Modeler, Sysbase Power Designer
 
 
Veri Aktarımı & Entegrasyonu :
 
      * Oluşturulan Veri Ambarı Modeli'ne, organizasyon içerisindeki kaynak sistemlerden(ilişkisel veritabanı, xls-txt dosyalar, yapısal olmayan veri(sosyal medya), dış kaynak verileri vs) verilerin toparlanıp, veri ambarı modeline uygun olarak dönüştürülüp; modele yüklenmesi. Ayrıca, Veri Kalitesi(Data Quality) kapsamında, kirli kayıtların tespiti, veri normalizasyonu ile çözüm üretilmesi ve/veya organizasyon içerisindeki süreçler için iyileştirme noktalarının tespiti.
 
     * Uzmanlıklar :
                    - Veritabanı : 
                                    + Open Source(Açık Kaynak) : Exasol, mysql, PostgreSql, mongoDB
                                    + Commercial(Kurumsal) : Oracle, MS SQL, Teradata,DB2, Oracle Golden Gate, IBM CDC Data Replicator
 
                     - Veri Aktarımı :
                                    + Open Source(Açık Kaynak) : Talend, Pentaho, KNIME
                                    + Commercial(Kurumsal) : ODI, SSIS, Datastage, Informatica 
 
 
Veri Görselleştirme :
 
           * Veri Ambarı Modeli üzerinden, organizasyonun ihtiyaçlarına göre Dashboard ve rapor dizaynı. Üst Yönetim Raporları, Departman Raporları ve Liste Raporlar hazırlanıp, aynı zamanda organizasyon içerisinde "Self-Servis BI" kültürünün oluşturulması. 
 
 
           * Uzmanlıklar : Tableau, SSRS, PowerBI, OBI, 
 
 
Veri Analitği :
 
          * Veri Ambarı ve İş Zekası (DWH & BI) ortamı kurulup, tüm raporlama/dashboard ihtiyaçları karşılandıktan sonra; kümeleme(Clustering), tanımlayıcı(Descriptive), tahminleme(Predictive) istatistik modeller üzerinden organizasyonun geleceğe yönelik aksiyonlarının belirlenmesi.
 
          * Uzmanlıklar :
                      + Model ve Algoritmalar : Regresyon, Sinir Ağları, Kümeleme, Karar Ağacı, Veri Zarflama, Veri Normalizasyonu
                      + Araçlar : KNIME, R, Python
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to top