Veri Ambarı

 

Veri Ambarı

 
 * Kurum içerisindeki tüm verilerin(İç ve Dış) entegre edilerek, Datawarehouse( Veri Ambarı) ortamında modellenmesi
 * Tarihsel, kurum için anahtar ölçüt(Dimension) bazlı raporlama ve veri analizi kolaylaştırılması
 * Kurum içi tüm çalışanların, aynı veriye aynı ortam üzerinden aynı hızda erişebilir olmasının sağlanması
 * Kurum içi ya da kurum dışı ortamlardan, verilerin istenen periyotlarda(anlık-günlük) Veriambarı'na entegre edilmesi(ETL)
 
 
Veri Analitiği ve Yapay Zeka
 
 * Kurum süreçlerinin analizi ile birlikte, süreç iyileştirmelerine, kurum metriklerine direkt etki edecek Veri Analitiği modellerinin hazırlanması
 * Tahminsel Modelleme(Predictive Analytics), Regresyon Modelleri(Regression Models), Davranış Modelleri(Behavorial Modelling), Sinir Ağları(Neural-Network Analysis), Kümeleme ve Karar Ağaçları(Clustering & Decision Trees)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to top