ETL

 
 
Veri Aktarımı & Entegrasyonu  :
 
      * Oluşturulan Veri Ambarı Modeli'ne, organizasyon içerisindeki kaynak sistemlerden(ilişkisel veritabanı, xls-txt dosyalar, yapısal olmayan veri(sosyal medya), dış kaynak verileri vs) verilerin toparlanıp, veri ambarı modeline uygun olarak dönüştürülüp; modele yüklenmesi. Ayrıca, Veri Kalitesi(Data Quality) kapsamında, kirli kayıtların tespiti, veri normalizasyonu ile çözüm üretilmesi ve/veya organizasyon içerisindeki süreçler için iyileştirme noktalarının tespiti.
 
 
     * Uzmanlıklar :
                    - Veritabanı : 
                                    + Open Source(Açık Kaynak) : Exasol, mysql, PostgreSql, mongoDB
                                    + Commercial(Kurumsal) : Oracle, MS SQL, Teradata,DB2, Oracle Golden Gate, IBM CDC Data Replicator
 
 
                     - Veri Aktarımı :
                                    + Open Source(Açık Kaynak) : Talend, Pentaho, KNIME
                                    + Commercial(Kurumsal) : ODI, SSIS, Datastage, Informatica
 
 
 
 
 
 
 
Back to top